تبدیل عددهای فارسی به انگلیسی

Result

تبدیل شماره تلفن فارسی به انگلیسی

گاهی نیاز داریم تا یک عدد یا شماره تلفن فارسی را به انگلیسی تبدیل کنیم.اگر به طور دستی بخواهیم انجام دهیم کاری زمانبر و پر از اشتباه است. مخصوصا وقتی که شماره موبایل را بخواهیم تبدیل کنیم بسیار مهمتر و مشکلتر است.

چگونه کار می کند ؟

این ابزار بدون انجام هیچ کار خاصی شماره فارسی را به انگلیسی تبدیل کرده و نتیجه را در حافظه دستگاهتان کپی میکند.